چاپ جزوات

چاپ جزوات

جزوه یا رسانه چاپی یه کتاب صحافی نشده است که می‌تواند از حداقل 5 صفحه تا تعداد زیادی صفحات نوشته شده باشد.
“در استاندارد بین‌المللی یک جزوه با حداقل 5 صفحه و حداکثر 48 صفحه، بدون پوشش می‌باشد.”
ریشه جزوه از کلمه “pamphlet ”  بوده که در حدود سال 1387 میلادی استفاده می‌شده است.
امروزه چاپ جزوات به صورت رنگی و سیاه‌سفید بر اساس نیاز کاربر و با صحافی منگنه یا فنر بسته به تعداد صفحات جزوه انجام می‌شود که  مجموعه اقلیما این امکان را برای شما مشتریان عزیز فراهم کرده تا انواع چاپ و صحافی را در قسمت چاپ جزوات سفارش دهید.

فرم چاپ جزوات