کارت پرسنلی

کارت پرسنلی

کارت شناسایی بخشی از هویت افراد است که به منظور درج اطلاعات هویتی کارمندها، دانشجویان، اعضای یک تیم و…  چاپ می‌شوند. چاپ کارت پرسنلی PVC یکی از باصرفه‌ترین، جذاب‌ترین و مقاوم‌ترین نوع کارت هویتی افراد است.
چاپ کارت پرسنلی در تیراژ مختلف و با بهترین کیفیت در مجموعه اقلیما انجام شده و به دست مشتریان عزیز می‌رسد.

فرم کارت پرسنلی