پوستر

چاپ پوستر

پوسترها کاغذ‌های چاپ شده  در ابعاد تقریباً بزرگ هستند که بر روی آنها نوشته‌ها، طرح‌ها، نقاشی‌ها و نظایر آن چاپ می‌شود.

از این محصول بیشتر برای جلب توجه و اطلاع رسانی به مخاطب استفاده می‌شود و بر روی دیوار ها نصب می‌شوند.

پوستر ها می‌تواند برای مقاصد مختلف چاپ شوند از معرفی یک اثر هنری گرفته تا معرفی یک محصول خاص .

شما می‌توانید تجربه چاپ و طراحی انواع مختلف از پوستر را در مجموعه چاپ اقلیما داشته باشید.

فرم چاپ پوستر