لیبل

چاپ لیبل دیجیتال

برچسب یا لیبل تکه‌ای از کاغذ، پلیمر، پارچه، فلز یا دیگر مواد است که به بسته‌بندی یا شی چسبانده  می‌شود. لیبل‌ها کاربردهای متفاوتی می‌توانند داشته باشند، اعم از شناسایی محصول، برچسب‌های نام، تبلیغ، هشدار و دیگر موارد. چاپ لیبل ها به صورت 4 رنگ و تک رنگ انجام می‌شود.
شما می‌توانید لیبل هایی در ابعاد و رنگ های مختلف در مجموعه چاپ اقلیما سفارش دهید.

فرم چاپ لیبل دیجیتال