کارت ویزیت

چاپ یادداشت 9.6 * 10 سانتی متری

در دنیای امروز کاغذ‌های یادداشت که نوعی از لوازم التحریر به شمار میروند، بسیار کاربردی هستند.
بسیاری ازمردم از آن‌ها به عنوان چک لیست استفاده می‌کنند و کارهای روزمره خود را روی آن‌ها یادداشت می‌کنند.

فرم چاپ یادداشت 9.6*10 سانتی متری