گواهینامه

چاپ گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه سندی رسمی است که به عنوان تاییدیه دوره های آموزشی و فنی و حرفه ای توسط شرکت یا مؤسسه آموزشی به هنرجو یا افراد مختلف اعطا می‌شود.
برای تقدیر از هر فردی هم  سندی به او اهدا می‌شود که باید به صورت قالب‌بندی شده و مانند گواهینامه به افراد اعطا شود.
این اسناد به صورت کاملا اختصاصی و شکیل باید چاپ شود که مجموعه اقلیما به صورت تخصصی در ابعاد و جنس های مختلف این کار را برای شما مشتریان ارجمند انجام می‌دهد.

فرم بخش گواهینامه و تقدیرنامه