بروشور

چاپ بروشور

بروشور یک سند کاغذی آموزنده است (اغلب برای تبلیغات نیز استفاده می شود) که می تواند در قالب های مختلف و برگه های تک برگی یا برگه ای تا شده باشد. یک بروشور همچنین می تواند مجموعه ای از کاغذهای تا شده مرتبط باشد که در یک پوشه یا بسته جیبی قرار می گیرند. بروشورها اسناد تبلیغاتی هستند که در درجه اول برای معرفی یک شرکت، سازمان، محصولات یا خدمات و اطلاع دادن به مشتریان احتمالی یا اعضای عمومی از مزایا و امکانات آن مجموعه استفاده می شوند.
بروشورها اغلب به صورت چهاررنگ و بر روی کاغذ گلاسه براق چاپ می‌شود. بنا به درخواست مشتری های عزیز مجموعه اقلیما این محصول به صورت تعداد کم و تیراژ بالا و به صورت روکش دار با کاغذ های ضخیم امکان چاپش وجود دارد.

فرم چاپ بروشور